.

Nørgar Voll, 7393 Rennebu - TLF 995 42 018 - e-post joar (at) vollalaks.no -

Hjem
Om Nørgar Voll
Laksefiske
Ørretfiske
Pilgrimsleden
Overnatting
Hvor finner du ossHistoria

Gardeier Joar Fjellstad kan føre slektsrekka åtte ledd tilbake, til 1736. Da kom Jon Engelson til garden som leiglending. På den tida var garden eid av Schøllerfamilien i Trondheim. I 1751 kjøpte Jon garden, og det har siden vært selveiende drivere på garden. Før lå garden i en klynge, eller landsby, sammen med de fleste andre gardene i Vollagrenda, rundt der butikken ligger i dag. Husa til denne garden lå lengst nord i klyngen og ble kalt Nørgar. Ved et jordskifte i 1896 ble denne og flere andre garder flyttet. Navnet flytta med og slik er det at Nørgar, altså Nordgarden, nå er lengst sør av alle i grenda.

I dag

Dagens eiere ønsker å tilby laksefiske i Orkla og/eller overnatting på eiendommen for de som måtte ønske det, laksefiskere, pilegrimer, tursyklister eller andre.

FV 700 går 100 m fra tunet, med 14 km avstand til Berkåk og 58 km til Orkanger. Pilegrimsleden (Gudbransdalsleden) gjennom Rennebu går oppe i lia, noen hundre meter fra garden. En alternativ vandreveg er FV700. Ønsker du overnatting som pilegrim, eller annen vegfarende, er Nørgar Voll et godt alternativ.

Husene på garden er bygd på tradisjonelt trøndelagsvis, med trønderlån, fjøs, låve, mastu og stabbur rundt et firkanta tun, midt oppe på Vollaflata. I mastu og i trønderlåna er det rom som kan leies. Tilgang til trådløst internett kan ordnes.

Mastu er det primære utleieobjektet med 9 sengeplasser, dusj og fullt utstyrt kjøkken. Sengeplassene er fordelt på 4 rom. Utedo finnes ved fjøsveggen. Et stabbur er innredet som stue/oppholdsrom for de som overnatter hos oss. Etter nærmere avtale kan låna leies for en kortere periode, enten enkeltrom med sengeplasser, evt en del av huset. I låna er det totalt 10 sengeplasser fordelt på 6 rom.

Garden har seter på Nerskogen. Den gamle setra ligger høyt oppe i lia. Mot slutten av 1950-tallet måtte det bygges nye seterhus nærmere bilvegen fordi de skulle begynne å levere setermelka til meieriet. Den seterstua som da ble bygd leies nå ut som hytte.

Garden er på ca 1600 mål. Det meste er utmark med myrer, løv- og barskog og beiteland, fordelt på flere teiger rundt Voll og på Nerskogen i Rennebu. På de 60 målene som er dyrka avles det korn, og noe gras. Garden har fiskerett i Orkla, både privat og i et fellesskap med de andre Vollagardene i Voll-Moan elveeierlag. Fellesskapet ble opprettet ved jordskiftet i 1896. Fiske- og jaktrettigheter leies ut.Kontaktinformasjon

Nørgar Voll
v/Joar Fjellstad
7393 Rennebu

tlf 995 42 018
e-post


Webdesign av Tore Aune Fjellstad. (c) Nørgar Voll 2014.